Noteikumi

Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas

noteikumi

 

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 • VJĢS notiek 2016./17. mācību gada ietvaros no oktobra līdz aprīlim - 7 reizes mācību gadā, vienu reizi mēnesī, sestdienās
• Nodarbību datumi tiek izziņoti ne vēlāk kā mēnesi iepriekš
• VJĢS norises valoda ir latviešu
• VJĢS oficiālā mājaslapa ir vidzeme.jgs.lv

• VJĢS tiek organizēta konkursu formā
• VJĢS konkursa dalībniekus iedala 5 vecuma grupās: 6.-7.klašu skolēni, 8.-9., 10. 11. un 12.klašu skolēni
• VJĢS nodarbības sastāv no apmēram 7 konkursa kārtām
• Decembrī risinās VJĢS Vidzemes Atklātā olimpiāde
• Oktobrī, novembrī, janvārī un martā risinās ikmēneša nodarbības par dažādām tēmām, kas vismaz mēnesi iepriekš tiek izziņotas. Vismaz reizi gadā VJĢS viesojas ārpus Valmieras
• Februārī notiek VJĢS Komandu mači, kad sacensībās tiekas dalībnieku izveidotas komandas.
• Katras vidusskolas klašu grupas labākais VJĢS dalībnieks VJĢS Atklātajā olimpiādē saņem ielūgumu startam Latvijas Ģeogrāfijas olimpiādē
• Aprīlī notiek VJĢS brīvdabas nodarbība, kas ilgst 1 dienu. 
• Katrā nodarbībā, arī Atklātajā olimpiādē un Komandu mačos, katras grupas dalībnieki saņem ieskaites punktus sezonas kopvērtējumā.  
• Dalības maksa 1,50 EUR (izņemot brīvdabas nodarbību). Dalības maksa ir ziedojums.
• Jebkuras izmaiņas nolikumā vai nodarbību norisē tiks nekavējoties paziņotas dalībniekiem VJĢS oficiālajā mājas lapā.

 ATBILŽU VĒRTĒŠANA

 • Atbildes vērtē vērtēšanas komisija.
• Vērtēšanas komisijā piedalās VJĢS organizētāji.
• Vērtēšanas komisijas pienākumos ietilpst praktisko uzdevumu sagatavošana un vērtēšana, kā arī rezultātu paziņošana.
• Vērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā drīkst pieaicināt arī citus pārstāvjus.
• Katras uzdevumu kārtas punktu skaitu nosaka uzdevumu sastādītājs
• Dalībniekam ir tiesības apstrīdēt sava darba vērtējumu, vēršoties pie VJĢS Žūrijas vadītāja Gata Kampernova vai konkrētās nodarbības žūrijas vadītāja

 PUNKTU PIEŠĶIRŠANA

Pamatskolas klašu grupu dalībnieki saņem kopvērtējuma punktus pēc nodarbībā uzrādītā rezultāta:
Par 1.vietu – 8 punkti
Par 2.vietu – 6 punkti
Par 3.vietu – 5 punkti
Par 4.vietu – 4 punkti
Par 5.-8.vietu – 3 punkti
Par 9.-15.vietu – 2 punkti
Visi pārējie - 1 punkts

Vidusskolas klašu grupu dalībnieki saņem kopvērtējuma punktus pēc nodarbībā uzrādītā rezultāta:
Par 1.vietu – 8 punkti
Par 2.vietu – 6 punkti
Par 3.vietu – 5 punkti
Par 4.vietu – 4 punkti
Par 5.vietu – 3 punkti
Par 6.vietu – 2 punkti
Visi pārējie - 1 punkts
• Visi skolēni, kas savā grupā atsevišķā uzdevumā ieguvuši augstāko punktu summu, bet nav iekļuvuši labāko 15 (psk.) vai 6 (vsk) vidū, saņem 1 papildus punktu
• Katras nodarbības absolūtais uzvarētājs saņem papildus 1 punktu kopvērtējumā
• Brīvdabas nodarbībā dalībnieks par piedalīšanos saņem 2 punktus kopvērtējumā
• Atklātajā olimpiādē iegūtie kopvērtējuma punkti reizināmi ar divi 
• Komandu mačos punktus piešķir sekojoši:
      1.vieta - katrs dalībnieks pa 8 punktiem
      2.vieta - katrs pa 7 punktiem
      3.vieta - katrs pa 6 punktiem
      4.vieta - katrs pa 5 punktiem
      5. vieta - katrs pa 4 punktiem
      6.-8. vieta - katrs pa 3 punktiem
      9.vieta līdz 1/2 pēc rezultāta iekļuvušās komandas - katrs pa 2 punktiem
      Pēc rezultāta otrajā pusē - katrs pa 1 punktam
      Skolu kopvērtējumā komandas ienesīs dubultu punktu skaitu - 1.vieta 16 punktus, 2.vieta 14 punktus utt.
• Skolu kopvērtējumā katrā nodarbībā (izņemot Komandu mačus) ieskaitē tiek summēti sešu dalībnieku labākie rezultāti.
• Katras individuālās nodarbības kopējie rezultāti (absolūtā klase) tiek summēti un dalīti, iegūstot vidējo nodarbības dalībnieka rezultātu. Visi, kas atrodas virs vidējā dalībnieka rezultāta, saņem ieskaites punktus VJĢS absolūtajā kopvērtējumā. Ja dalībnieks uzrāda absolūti labāko rezultātu atsevišķā nodarbības kārtā, tas arī tiek ieskaitīts šajā kopvērtējumā.
• Katras nodarbības rezultāti parādās VJĢS mājas lapā 2 dienu laikā

 APBALVOŠANA

 • Katras nodarbības noslēgumā apbalvo katras grupas 3 labākos rezultātu ieguvējus, kā arī absolūto uzvarētāju
• Aprīļa brīvdabas nodarbībā apbalvo visu klašu grupu 3 labāko rezultātu īpašniekus sezonas kopvērtējumā un labāko skolas komandu
• VJĢS 1. vietas ieguvējs sezonā 12.klašu grupā var iegūt īpašo balvu - budžeta vietu Vidzemes Augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmā vai arī budžeta vietu LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

 DALĪBNIEKU SODĪŠANA

 • Konkursu vērtētāji drīkst piemērot soda punktus par:
  • špikošanu
  • apspriešanos ar citu dalībnieku
  • anulēt kārtu rezultātu dalībniekam, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka šis cilvēks ir jebkādā veidā nelikumīgi iepriekš ieguvis kārtas pareizās atbildes.
  • anulēt nodarbības rezultātus, ja netiek ievēroti iekšējie kārtības noteikumi.
• Par noteikumu neievērošanu VJĢS mājaslapā konkursa rīkotājiem (žūrijai) ir tiesības attiecīgajam dalībniekam piešķirt brīdinājumu līdz nākamajai VJĢS kārtai, kuras laikā šis brīdinājums pārvēršas par -2 no kopējā punktu skaita.

Comments