Noteikumi

Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas

noteikumi 2019./20.m.g.

 

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 • VJĢS notiek 2019./20. mācību gada ietvaros no septembra līdz martam - 7 reizes mācību gadā, vienu reizi mēnesī, sestdienās
• Nodarbību datumi tiek izziņoti ne vēlāk kā mēnesi iepriekš
• VJĢS norises valoda ir latviešu
• VJĢS oficiālā mājaslapa ir vidzeme.jgs.lv

• VJĢS tiek organizēta konkursu formā
• VJĢS konkursa dalībniekus iedala 3 vecuma grupās: 6.-7., 8.-9. un 10.-12.klašu skolēni
• VJĢS nodarbības sastāv no apmēram 7 konkursa kārtām
• janvārī risinās VJĢS Vidzemes Atklātā olimpiāde
• septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī un martā risinās ikmēneša nodarbības par dažādām tēmām, kas vismaz mēnesi iepriekš tiek izziņotas. 
• Februārī notiek VJĢS Komandu mači, kad sacensībās tiekas dalībnieku izveidotas komandas.
• Katrā nodarbībā, arī Atklātajā olimpiādē un Komandu mačos, katras grupas dalībnieki saņem ieskaites punktus sezonas kopvērtējumā.  
• Jebkuras izmaiņas nolikumā vai nodarbību norisē tiks nekavējoties paziņotas dalībniekiem VJĢS oficiālajā mājas lapā.

 ATBILŽU VĒRTĒŠANA

• Atbildes vērtē vērtēšanas komisija.
• Vērtēšanas komisiju veido VJĢS organizētāji.
• Vērtēšanas komisijas pienākumos ietilpst praktisko uzdevumu sagatavošana un vērtēšana, kā arī rezultātu paziņošana.
• Vērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā drīkst pieaicināt arī citus pārstāvjus.
• Katras uzdevumu kārtas punktu skaitu nosaka uzdevumu sastādītājs.
• Dalībniekam ir tiesības apstrīdēt sava darba vērtējumu, vēršoties pie VJĢS Žūrijas vadītāja Gata Kampernova vai konkrētās nodarbības žūrijas vadītāja.

 PUNKTU PIEŠĶIRŠANA

Visu klašu grupu dalībnieki saņem kopvērtējuma punktus pēc nodarbībā uzrādītā rezultāta:
Par 1.vietu – 18 punkti
Par 2.vietu – 16 punkti
Par 3.vietu – 14 punkti
Par 4.vietu – 12 punkti
Par 5.vietu 
– 10 punkti
Par 6.vietu – 9 punkti
Par 7-9.vietu – 8 punkti
Par 10-12.vietu – 7 punkti
Par 13.-15.vietu – 6 punkti
Par 16.-18.vietu – 5 punkti
Par 19.-21.vietu – 4 punkti
Par 22.-24.vietu – 3 punkti
Par 25.-27.vietu – 2 punkti
Par katru nāmako vietu - 1 punkts

• Visi skolēni, kas savā grupā atsevišķā uzdevumā ieguvuši augstāko punktu summu, bet nav iekļuvuši labāko 27 (psk.) vidū, saņem 1 papildus punktu
• Katras nodarbības absolūtais uzvarētājs saņem papildus 3 punktus kopvērtējumā, otrās vietas ieguvējs šajā vērtējumā - 2 punktus, bet trešā labākā rezultāta īpašnieks punktu.
• Atklātajā olimpiādē iegūtie kopvērtējuma punkti reizināmi ar divi 
• Komandu mačos individuālā kopvērtējuma punktus piešķir atbilstoši kopvērtējuma ieskaitei. Skolu kopvērtējumā komandas ienesīs dubultu punktu skaitu - 1.vieta 36 punktus, 2.vieta 32 punktus utt.
• Skolu kopvērtējumā katrā nodarbībā (izņemot Komandu mačus) ieskaitē tiek summēti sešu dalībnieku labākie rezultāti, kā arī 1/2 no nākamo 4 dalībnieku iegūtajiem individuālajiem punktiem.
• Katras individuālās nodarbības kopējie rezultāti (absolūtā klase) tiek summēti un dalīti, iegūstot vidējo nodarbības dalībnieka rezultātu, kas garantē vismaz 2 kopvērtējuma punktus tiem, kas sasnieguši virs vidējās summas. Visi saņem ieskaites punktus VJĢS absolūtajā kopvērtējumā. Ja dalībnieks uzrāda absolūti labāko rezultātu atsevišķā nodarbības kārtā, tas arī tiek ieskaitīts šajā kopvērtējumā.
• Katras nodarbības rezultāti parādās VJĢS mājas lapā 2 dienu laikā

 APBALVOŠANA

 • Katras nodarbības noslēgumā apbalvo katras grupas 3 labākos rezultātu ieguvējus, kā arī absolūto uzvarētāju

• oktobra nodarbības "saimnieciskā un tehnoloģiju ģeogrāfija" 10 absolūti labāko rezultātu īpašnieki iegūst tiesības bez priekšsacīkšu kārtas startēt E.Birznieka JĢS Atklātajā olimpiādē 14.decembrī Rīgā

• VJĢS komandu maču labākās 3 komandas iegūst tiesības bez dalības maksas piedalīties E.Birznieka JĢS komandu sacensībās 9.martā

• marta nodarbībā apbalvo visu klašu grupu 3 labāko rezultātu īpašniekus sezonas kopvērtējumā un labāko skolas komandu 

• VJĢS 1. vietas ieguvējs sezonā 12.klašu grupā var iegūt īpašo balvu - budžeta vietu Vidzemes Augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmā vai arī budžeta vietu LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

 DALĪBNIEKU SODĪŠANA

 • Konkursu vērtētāji drīkst piemērot soda punktus par:
  • špikošanu
  • apspriešanos ar citu dalībnieku
  • anulēt kārtu rezultātu dalībniekam, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka šis cilvēks ir jebkādā veidā nelikumīgi iepriekš ieguvis kārtas pareizās atbildes.
  • anulēt nodarbības rezultātus, ja netiek ievēroti iekšējie kārtības noteikumi.
• Par noteikumu neievērošanu VJĢS mājaslapā konkursa rīkotājiem (žūrijai) ir tiesības attiecīgajam dalībniekam piešķirt brīdinājumu līdz nākamajai VJĢS kārtai, kuras laikā šis brīdinājums pārvēršas par -2 no kopējā punktu skaita.

Comments